Skip Navigation
 

Reklamace

 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.paruky.org a právním řádem platným v ČR.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

  • Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a kompletní zboží včetně případné dokumentace či návodu, bez známek užívání nebo opotřebení poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum, kdy provozovateli dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy). Tento bod se podle § 53 odst.7 občanského zákoníku netýká zboží upraveného podle přání nebo potřeb zákazníka.
  • Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou. Poplatky za poštovné, balné se vrací také.
  • Před případným vrácením zboží, prosíme zákazníky, aby kontaktovali pracovníky provozovatele na emailové adrese: reklamace@paruky.org
  • Tyto ustanovení platí ve všech případech, kdy je smlouva uzavřena na dálku.
  • V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.

    Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato

Vrácení peněz

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu inkasní složenkou.

Na žádost kupujícího budou peníze vráceny na bankovní účet.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu paruky.org, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.